Pośredniczymy w spisywaniu umów

z pracownikami młodocianymi

w celu nauki zawodu

Organizujemy coroczne egzaminy

sprawdzające dla uczniów rzemiosła.


Od najdawniejszych czasów właśnie od rzemiosła zaczynało się gospodarowanie wszędzie tam, gdzie powstawały bądź odradzały się skupiska ludności.

Rzemiosło rozwijało się już w okresie wczesnopiastowskim, kiedy to zaczęły się wyodrębniać grupy ludzi zajmujących się wyrobem produktów, dający im osobny zawód. Specjalizowanie się w tych zawodach równało się narodzinom rzemiosła.

Do najstarszych rzemiosł należało kowalstwo i hutnictwo. Potem wyodrębnili się bednarze, garncarze, piekarze, piwowarzy, tkacze, grabarze, szewcy i krawcy. Cechą charakterystyczną pierwszego okresu funkcjonowania rzemiosła była produkcja przede wszystkim na potrzeby rodziny i sąsiadów. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Cech Rzemiosł oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
ul. Wysoka 15/17
44-200 Rybnik

kontakt: 32 422 10 08, 515 037 313
e-mail: cech.rybnik@wp.pl
refundacje, sprawy uczniowskie:
szkolenia@cech.rybnik.pl

Launch Modal